ภาควิชาวนวัฒนวิทยา สวัสดีปีใหม่ 2560

สคส 2560

Posted in NewsComments Off on ภาควิชาวนวัฒนวิทยา สวัสดีปีใหม่ 2560

ชาววนวัฒน์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

King1

Posted in NewsComments Off on ชาววนวัฒน์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

สมัครด่วน! ทุนแลกเปลี่ยนไปสหภาพยุโรป

2-copy

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าร่วมเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือ ERASMUS MUNDUS  โดย ALFABET Project เป็นโครงการย่อยภายใต้กรอบความร่วมมือนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและยุโรป  โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของยุโรป 7 แห่งเข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย

  • Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic)

  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU, Austria)

  • Montpellier Sup Agro (MSA, France)

  • University of Göttingen (UGOE, Germany)

  • Warsaw University of Life Sciences (WULS, Poland)

  • Wageningen University (WUR, the Netherlands)

  • University of Porto (UP, Portugal)

สนใจกรุณากดตามลิงค์  http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=7657#prettyPhoto

Posted in NewsComments Off on สมัครด่วน! ทุนแลกเปลี่ยนไปสหภาพยุโรป

สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย 2559

submenu-2015-01-20_110431

กำหนดการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาปลายภาคประจำปีการศึกษา 2559 

Continue Reading

Posted in NewsComments Off on สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย 2559

การประกวดโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2559

news-2016-02-10_102747

1. นิสิตที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องอยู่ระดับปริญญาตรี

2. ต้องเป็นโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว Continue Reading

Posted in NewsComments Off on การประกวดโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2559

Scholarships Announced

 news-2016-01-26_131355

Continue Reading

Posted in NewsComments Off on Scholarships Announced

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดไฟล์

Posted in NewsComments Off on อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558