สายวิชาการ (Academic staff)

sapit

ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

Asst. Prof. Dr. Sapit  Diloksumpun

หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติ29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

Roongreang

ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ

Asst. Prof. Dr. Roongreang  Poolsiri

รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติ29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

Wathinee

ดร.วาทินี สวนผกา

DrWathinee Krisanapant

รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติ29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

IMG_4444

ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์

Dr. Ponthep  Meunpong

เลขานุการภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติ29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

IMG_4443

รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์

 Assoc. Prof. Dr. Monton  Jamroenprucksa

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

 Ladawan

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร

Assoc. Prof. Dr. Ladawan  Puangchit

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

IMG_4427

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

Dr. Chokgrak  Wachrinrat

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

IMG_4451

ผศ.ดร.ดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล

Asst. Prof. Dr. Damrong Pipatwattanakul

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

SAkan

ผศ.ดร.สคาร  ทีจันทึก

Asst. Prof. Dr.Sakhan  Teejuntuk

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

 KOB

ผศ.ดร.กอบศักดิ์  วันธงไชย

Asst. Prof. Dr. Kobsak Wanthongchai

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

IMG_4428

ดร.สมพร  แม่ลิ่ม

Dr. Somporn Maelim

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–
Jack pic

อ.มณฑาทิพย์ โสมมีชัย

MissMontathip Sommeechai

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)

——————————————————————–

 Aor_Pranchai

ดร.ออ  พรานไชย

Dr. Aor  Pranchai

ข้อมูลเพิ่มเติม29725585z5jbsrz3(11)